Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie pre prehliadajúcich lekárov

SLaPA pracovisko v Košiciach pozýva na školenie...


Čítaj ďalej o Školenie pre prehliadajúcich lekárov »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 3/2017Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 2/2017.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č.16/2/2014. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 1/2017.


Čítaj ďalej o Vestník »