Kategórie
Aktuality

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 13. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac september 2022, výsledky hospodárenia ZP k 30. septembru 2022 a správu o hospodárení ÚDZS za 1. polrok 2022.

Úrad vydal Vestník č. 13. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac september 2022, výsledky hospodárenia ZP k 30. septembru 2022 a správu o hospodárení ÚDZS za 1. polrok 2022.

Publikované: 10. novembra 2022
Naposledy upravené: 18. novembra 2022