Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený  zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením.

Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.


S činnosťou začal 01.11.2004. 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Oznámenie


Pobočka Trnava bude v dňoch od 28.06.2016 (od 13:00 hod.) do 29.06.2016  fungovať iba obmedzenom režime.
 


Čítaj ďalej o Oznámenie »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 9/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Tlačová správa


Úrad začne s rekonštrukciou budovy v Košiciach.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 8/2016.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2016 Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov ZP v oblasti nákupu ZS.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »