Opis predmetu zákazky

Špecifikácia zadania pre verejné obstarávanie – Opis predmetu zákazky Vytvorenie diela Manažment údajov ÚDZS (pdf, 2 MB)
Prílohy k špecifikácii (zip, 18,1 MB, prílohy k číselníkom, CRP, RPZS, RÚ, RZP – pdf)

Špecifikácia zadania pre verejné obstarávanie – Opis predmetu zákazky SLA služby Manažment údajov ÚDZS (pdf, 496 kB)

Rozpočet (xlsx, 23 kB)

Harmonogram (pdf, 252 kB)

Publikované: 1. apríla 2021
Naposledy upravené: 22. septembra 2021