Verejné obstarávanie k projektu ePrehliadky ÚDZS

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností  (pdf, 380 kB)
Zmluva o spracovaní osobných údajov (pdf, 669 kB)

Výzva na predkladanie ponúk ePrehliadky (pdf, 480 kB)
Výzva na predkladanie ponúk ePrehliadky (odt, 66 kB)
Príloha č. 1 (pdf, 184 kB) Príloha č. 2 (pdf, 347 kB) Návrh zmluvy (pdf,  612 kB)

Žiadosť o NFP_ePrehliadky (pdf, 1MB)
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z742: crz.gov.sk/zmluva/5093742

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (pdf, 468 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 193 kB), č. 2 (pdf, 423 kB), č. 3 (pdf, 1,70 MB) č. 4 (pdf, 1,35 MB), č. 5 (pdf, 242 kB)

Opis predmetu zákazky

Publikované: 28. decembra 2020
Naposledy upravené: 26. novembra 2021