Verejné obstarávanie k projektu ePrehliadky ÚDZS

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071Z742: crz.gov.sk/zmluva/5093742

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (pdf, 468 kB)
Prílohy:
č. 1 (pdf, 193 kB), č. 2 (pdf, 423 kB), č. 3 (pdf, 1,70 MB) č. 4 (pdf, 1,35 MB), č. 5 (pdf, 242 kB)

Opis predmetu zákazky

Publikované: 28. decembra 2020
Naposledy upravené: 1. apríla 2021