Podania – podpora

Nové podanie

Váš e-mail *Váš e-mail, pomocou ktorého vás budeme kontaktovať.

Predmet podania *Krátky popis vášho podnetu

Popis podania *Detailnejší popis vášho podnetu - vlastnými slovami.

Identifikácia podávateľa *

Nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť *Vyberte kde bola nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť: 1. V ústavnej zdravotnej starostlivosti 2. V ambulantnej zdravotnej starostlivosti 3. Estetická klinika

Aké závažné sú následky?
Priorita 1 až 3 Priorita 3 – nesprávna diagnóza, rozpor medzi klinickou a patologickou diagnózou, preventívne prehliadky, nespokojnosť s výsledkom bez funkčného obmedzenia ...

O aké zlyhanie sa jedná?
A) Štrukturálne nedostatky – personál, stav oddelení alebo ambulancie, materiálno technické vybavenie ambulancie, oddelenia nemocnice, prostredie – strava, informátor, ombudsman... B) Procesné nedostatky – protokoly, štandardy, indikácie liečby, vyšetrení, dodržiavanie EBM, CIRS, ošetrovateľská starostlivosť, upratovanie , transport, čakacie doby C) Výsledkové nedostatky – úmrtie, spôsobené trvalé ochorenie, spôsobená trvalá ujma na zdraví, spôsobený trvalý diskomfort, nespokojnosť s výsledkom

Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v kompetencii: 3a) až 3d) - ZP 3e) až 3f) - VÚC 3g) až 3h) - ÚDZS

Neetické správanie zdravotníkov
Neetické správanie zdravotníkov - v kompetencii SLK

Organizačné zabezpečenie
V kompetencii: 5a) až 5d) - VYDÁVATEĽ POVOLENIA 5f) - SP - Sociálna poisťovňa 5g) - ZRIAĎOVATEĽ 5i) až 5k) - VÚC

Služby spojené s poskytovaním ZS
V kompetencii: 6a) - VÚC 6b) - ZP

Zdravotná dokumentácia
Zdravotná dokumentácia (vedenie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov) - v kompetencii VÚC

Posudkoví a revízni lekári
V kompetencii: 8a) - VÚC 8b) - ZP

Publikované: 6. júla 2021
Naposledy upravené: 6. júla 2021