Preklad zoznamu zdravotníckych výkonov v ČR do slovenského jazyka a prepočet ich bodového ohodnotenia na eurá

Nižšie uvedené dáta NIE sú oficiálnym zoznamom lekárskych výkonov a ich ohodnotenia na Slovensku. 
Nižšie uvedené dáta slúžia len ako pomôcka pre porovnanie cien za obdobné lekárske výkony.


Poznámky:

  • Zdroj: https://szv.mzcr.cz/Vykon – Na tomto linku je možné nájsť viac informácií k zdravotníckym výkonom pomocou identifikátora “Kód výkonu” v ČR.
  • Názvy zdravotníckych výkonov sú výsledkom strojového prekladu s dodatočnou manuálnou korektúrou.
  • Prepočet bodov na CZK bol spravený na základe vyhlášky: Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
  • Následne bola hodnota CZK prepočítaná koeficientom zohľadňujúcim objem finančných prostriedkov použitých na zdravotnú starostlivosť na obyvateľa v ČR a SR. Boli použité priemerné výdavky na zdravotnú starostlivosť na obyvateľa v Českej a Slovenskej republike za posledné 3 roky pred pandémiou t.j. roky 2017 až 2019 zo zdrojov eurostatu.  Výdavky boli prepočítané priemerným kurzom CZK/EUR v daných rokoch. Priemerné výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa v Slovenskej republike za tieto 3 roky dosahovali 75 % výdavkov v Českej republike.
  • Pre ďalší prepočet bol použitý kurz CZK na EUR z dátumu 1.1.2023 t.j. 24,116 CZK = 1 EUR
  • „Preklad zoznamu zdravotníckych výkonov v ČR do slovenského jazyka a prepočet ich bodového ohodnotenia na eurá“ nie je totožný s platným  Zoznamom výkonov SR ( t.j. platný číselník NCZI –ID 1.3.158.00165387.100.10.26; Príloha Nariadenia vlády  226/2005 Z.z.; Príloha Nariadenia vlády 776/2004 Z.z.)
Publikované: 16. marca 2023
Naposledy upravené: 16. marca 2023