Contacts

The Health Care Surveillance Authority
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Adress:
Žellova 2, 829 24 Bratislava

tel.: +421-2-208 56 226
e-mail: web@udzs-sk.sk


Chairman
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. – Chairman of the HCSA

tel.: +421-2-208 56 102, 104
fax: +421-2-208 56 500
e-mail: predseda@udzs-sk.sk
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk

Deputy Chairman

tel.: +421-2-208 56 110
e-mail: zpu@udzs-sk.sk

Director of the Office of chairman
Ing. Natália Baldovská

tel.: +421-2-208 56 102
e-mail: kpu@udzs-sk.sk

Spokesperson
Mgr. Monika Hudecová
tel.: +421-2-208 56 148
e-mail: hovorca@udzs-sk.sk

Department of International Relations and Clearance
Ing. Karin Hámorová, MBA
tel.: +421-2-208 56 226
e-mail:  sdzp-omvz@udzs-sk.sk

Publikované: 9. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. novembra 2021