Základné informácie

 

Zavedenie systému DRG v SR patrí k zásadným systémovým zmenám v slovenskom zdravotníctve. Je výsledkom odbornej a spoločenskej dohody zúčastnených strán.

DRG – systém  je objektívnym a transparentným mechanizmom na zlepšovanie spôsobu riadenia a financovania poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zásadným spôsobom prispieva:

  • k zabezpečeniu spravodlivejšieho financovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti,
  • k porovnávaniu výkonnosti nemocníc.

 

Informácia o uzavretí zmluvy o spolupráci medzi úradom a InEK zo dňa 13.12.2011

 

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020