Usmernenia a legislatíva

Metodické usmernenia v znení neskorších predpisov:

Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 5/6/2015 (pdf, 297 kB) účinné od 01.01.2021
Prílohy k MU 5/6/2015: č. 1 (F-369-1, pdf, 279 kB), č. 2 (F-370-3, pdf, 410 kB), č. 3 (F-371-3, pdf, 527 kB), č. 4 (F-372-4, pdf, 557 kB), č. 5 (F-373-2, pdf, 273 kB), č. 6 (F-374-2, pdf, 355 kB), č. 7 (F-375-7, pdf, 804 kB), č. 8 (F-396-2, pdf, 296 kB)

Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG – MU 2/2/2019 (pdf, 513 kB)
Príloha k MU 2/2/2019: č. 1 (F-509, pdf, 667 kB) účinné od 01.01.2021

Zúčtovanie a vykazovanie extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou – MU 1/2020 (pdf, 291 kB) 
Príloha k MU 1/2020: č. 1 (F-485, pdf, 398 kB)

MU 10/5/2014 Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG (pdf, 337 kB) 
Prílohy k MU 10/5/2014: č. 1 (F-199/8, pdf, 1,86 MB), č. 2 (F-200/8, pdf, 807 kB)

MU 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG (vydané v zmysle § 20b ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.)  

MU 5/5/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
Aktualizovaná príloha k MU 5/4/2015 č. 7 /F-375-6/ k zasielaniu dávky 274b  

MU 10/4/2014 Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 (F-199-7), č. 2 (F-200-8)
XSD schéma – aktualizované 15.04.2019

MU 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG (vydané v zmysle § 20b ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.)
Vysvetľujúci dokument ku kombinovanému zlučovaniu hospitalizačných prípadov podľa MU 2/2019

MU 5/4/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
Aktualizovaná príloha k MU 5/4/2015 č. 7 /F-375-5/ k zasielaniu dávky 274b

Výnos MZ SR č. 19/2015 zo dňa 17.12.2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. Výnos bol aktualizovaný opatrením MZ SR:

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. decembra 2020