Osvedčovanie zhody počítačového programu

Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu –  § 20ca zákona č. 581/2004 Z. z.

SK-DRG systém 2018

Zoznam počítačových programov pre zaraďovanie do DRG skupín (Grouper) s osvedčením zhody podľa § 20ca zákona č. 581/2004 Z. z.

Názov spoločnosti Názov produktu    Dátum osvedčenia
Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava STRIX 18.0.5 25.01.2018
ICZ SLOVAKIA, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín Grouper 1.8.1 30.01.2018
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020