Definičná príručka systém 2018

 

Definičná príručka systém 2018_Zväzok 1 (DRG A01A – F98Z)

Definičná príručka systém 2018_Zväzok 2 (DRG G01Z – I98Z)

Definičná príručka systém 2018_Zväzok 3 (DRG J01Z – P67D)

Definičná príručka systém 2018_Zväzok 4 (DRG Q01Z – Z66Z)

Definičná príručka systém 2018_Zväzok 5 (Prílohy)

 

Definičná príručka systém 2018 definuje zaraďovací algoritmus SK-DRG pre rok 2018. Pre klasifikáciu diagnóz používa táto príručka MKCH-10-SK v znení pripravenom Národným centrom zdravotníckych informácii  pre rok 2018 http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx. Výkony ústavnej zdravotnej starostlivosti obsiahnuté v príručke vychádzajú zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pripravenom pre rok 2018.   

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020