osvedčovanie zhody – verzia SK-DRG 3.0

 

SK-DRG 3.0

Zoznam počítačových programov pre zaraďovanie do DRG skupín (Grouper) s osvedčením zhody podľa § 20ca zákona č. 581/2004 Z. z.

Názov spoločnosti Názov produktu    Dátum osvedčenia
Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava STRIX 1.1.1 28.03.2017
ICZ SLOVAKIA, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín Grouper 1.2 04.04.2017
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 18. decembra 2020