Definičná príručka pre rok 2020

Definičná príručka pre rok 2020_Zväzok 1 (DRG A01A – F98Z)

Definičná príručka pre rok 2020_Zväzok 2 (DRG G01Z – I98Z)

Definičná príručka pre rok 2020_Zväzok 3 (DRG J01Z – P67D)

Definičná príručka pre rok 2020_Zväzok 4 (DRG Q01Z – Z66Z)

Definičná príručka pre rok 2020_Zväzok 5 (Prílohy)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020