Osvedčovanie zhody počítačového programu

Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu 

Zoznam počítačových programov s osvedčením zhody: 

Názov spoločnosti Názov produktu    Dátum osvedčenia
Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava STRIX 19.0.1.9 18.12.2018
ICZ SLOVAKIA, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín Grouper 1.9.3 4.1.2019
Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020