ZZV pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

verzia ZZV-DRG 2021
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020 prijatý vyhláškou MZ SR č. 304/2020 Z. z. 

ZZV-DRG-2021 (xlsx, zoznam zdravotných výkonov pre rok 2021, 1,03 MB)

ZZV-DRG 2021 – prevodový mostík (xlsx, prevodový mostík, 690 kB)


verzia ZZV-DRG 2020
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020 prijatý vyhláškou MZ SR č. 388/2019 Z. z. 

ZZV-DRG 2020

ZZV-DRG 2020 – prevodový mostík


verzia ZZV-DRG 2019
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2019 ustanovený opatrením MZ SR č. S08321-2018-OL zo dňa 12.09.2018.

ZZV-DRG 2019

ZZV-DRG 2019 – prevodový mostík


verzia ZZV-DRG 2018
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2018 ustanovený opatrením MZ SR č. S00692-2017-OL zo dňa 28.12.2017, účinný od 01.01.2018.

ZZV-DRG 2018 

ZZV-DRG 2018 – prevodový mostík


verzia ZZV-DRG 2017
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2017 sa ustanovuje opatrením MZ SR z 15.12.2016, účinný od 01.01.2017.

ZZV-DRG 2017
Usmernenie k vykazovaniu duplicitných zdravotných výkonov (výkony svojím obsahom rovnaké, ale s rozdielnym kódom výkonu)


verzia ZZV-DRG 2015
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanovený výnosom z 20.03.2015 č. S10109-OL-2014, účinný od 01.04.2015.

ZZV-DRG 2015


verzia ZZV-DRG 2013
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín vydaný vyhláškou MZ SR č. 337/2013 Z. z.

ZZV-DRG 2013

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 17. decembra 2020