Medzinárodná klasifikácia chorôb

Od roku 2017 zodpovedá za aktualizáciu a zverejnenie MKCH Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Zoznam diagnóz MKCH-10-SK-2019 s identifikátorom číselníka 1.3.158.00165387.100.10.25 si môžete stiahnuť na webovom sídle NCZI v časti Ćíselníky zdravotníckej informatiky.

Kompletný zoznam MKCH-10-SK-2019 v členení podľa jednolivých kapitol si môžete stiahnuť na webovom sídle NCZI v časti Medzinárodná klasifikácia chorôb.

Zoznam vykonaných zmien účinných od 01.01.2019 si môžete stiahnuť na webovom sídle NCZI v časti Medzinárodná klasifikácia chorôb.

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020