Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenia

Úrad vydal novelu č. 5 metodického usmernenia 5/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 a novelu č. 2 metodického usmernenia 2/2019 k zúčtovaniu hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

Úrad vydal novelu č. 5 metodického usmernenia 5/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009 a novelu č. 2 metodického usmernenia 2/2019 k zúčtovaniu hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

Publikované: 25. novembra 2020
Naposledy upravené: 2. decembra 2020