Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 10/5/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG, ktoré nadobudne účinnosť 01.03.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.

Publikované: 20. februára 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020