Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenia

Úrad vydal metodické usmernenie č. 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG  a metodické usmernenie č. 5/5/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2020. Nájdete ich v časti Dokumenty – Metodické usmernenia.

Publikované: 16. decembra 2019
Naposledy upravené: 6. októbra 2020