Zdravotné poisťovne - kódy od 01.01.2010 Zdravotné poisťovne - kódy od 01.01.2010


24 - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

25 - VŠEOBECNÁ zdravotná poisťovňa, a. s.

27 - UNION zdravotná poisťovňa, a. s.