Zamestnanie v úrade


Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

príjme do zamestnania

l e k á r o v

na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
na pobočky úradu (Trnava, Trenčín, Martin, Nitra, Bratislava).

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo
  • minimálne 5 ročná prax v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
  • registrácia v SLK
  • znalosť zdravotníckej legislatívy
  • znalosť práce s PC – programy MS Office (Word, Excel, Outlook), internet
  • splnenie predpokladov zamestnanca úradu v zmysle § 20a zákona č. 581/2004 Z. z.

Doplňujúce požiadavky:

  • vodičský preukaz „B“ vítaný

Ponúkame:

  • pružný pracovný čas v 37,5 h pracovnom týždni


Písomné žiadosti, štruktúrovaný profesijný životopis posielajte na adresu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Odbor ľudských zdrojov
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Obálku označte heslom "INZERÁT" alebo na email: olz@udzs-sk.sk


Bližšie informácie poskytne:
Odbor ľudských zdrojov
Kontakt: 02/208 56 120

e-mail: olz@udzs-sk.sk