Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 1/1/2014 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 1/1/2015 o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu. Metodické usmernenie spolu s prílohou nájdete v časti Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Kódy PZS a ZP


Aktuálny stav k 31.05.2017.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 01.06.2017 sa uskutoční školenie prehliadajúcich lekárov v Kežmarku.


Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »

Školenie a klinicko-patologický seminár


SLaPA pracovisko v Poprade pozýva na školenie a klinicko-patologický seminár v Starej Ľubovni.


Čítaj ďalej o Školenie a klinicko-patologický seminár »