Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vzdáva funkcie

List predsedovi vlády o vzdaní sa funkcie predsedu úradu.


Čítaj ďalej o Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vzdáva funkcie »

List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR

List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR predsedovi úradu k výberovému konaniu na prevádzkovanie ambulancií ZZS.


Čítaj ďalej o List generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR »

Tlačová správa

Stanovisko úradu k vyjadreniam strany OĽANO.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky"

Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu ePrehliadky.

Ambíciou projektu je zefektívniť a zelektonizovať jednu z najpočetnejších životných situácií - úmrtie osoby na Slovensku - pre časť procesov a výkonov súvisiacich s prehliadkami mŕtvych,...
Čítaj ďalej o Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky" »

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ“

Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ.  

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci úradu a podporiť...
Čítaj ďalej o Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ“ »