Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2020 o zúčtovaní a vykazovaní extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, ktoré nadobudne účinnosť 01.07.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti 
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 10/5/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG, ktoré nadobudne účinnosť 01.03.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Oznámenie

Z technických príčin je prevádzka ústredia úradu a pobočky Bratislava na dnešný deň prerušená. 

Za pochopenie ďakujeme.


Čítaj ďalej o Oznámenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 2. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za december...
Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 1. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za november 2019 a MU č. 1/4/2018.


Čítaj ďalej o Vestník »