Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 3/1/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 14.


Čítaj ďalej o Vestník »

Tlačová správa

Stanovisko úradu v súvislosti so vzniknutou situáciou na NCHK LFUK a UNB. 


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Kódy PZS a ZP

Kódy PZS a ZP k 1.10.2018.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 13.


Čítaj ďalej o Vestník »