Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Koronavírus - Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie

Účelom odporúčaného postupu je obmedziť pohyb občanov a zároveň umožniť im splnenie povinnosti pre  vznik verejného zdravotného poistenia (ďalej len „VZP").

Toto usmernenie sa vzťahuje len na prípady vzniku VZP v období karantény poistenca v súvislosti s vírusom COVID-19...
Čítaj ďalej o Koronavírus - Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 3. Obsahuje platobnú schopnosť ZP, metodické usmernenie č. 10/5/2014 a metodické usmernenie č. 1/2020.


Čítaj ďalej o Vestník »

Oznámenie o zrušení úradných hodín v súvislosti s koronavírusom

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od pondelka 9. 3. 2020 do odvolania v súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 ruší úradné hodiny na ústredí, všetkých svojich pobočkách a SLaPA pracoviskách z dôvodu prijatých opatrení na...
Čítaj ďalej o Oznámenie o zrušení úradných hodín v súvislosti s koronavírusom »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2020 o zúčtovaní a vykazovaní extramurálnej a intramurálnej zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, ktoré nadobudne účinnosť 01.07.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti 
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 10/5/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG, ktoré nadobudne účinnosť 01.03.2020. Spolu s prílohami ho nájdete v časti
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »