Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 16.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kódy PZS a ZP

Kódy PZS a ZP k 2.12.2018.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Tlačová správa

Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. 1. 2019.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 15.


Čítaj ďalej o Vestník »

Kódy PZS a ZP

Kódy PZS a ZP Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »