Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Tlačová správa


Reálny stav zavádzania DRG na Slovensku.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Tlačová správa


Platby za diagnostickú skupinu /DRG/ od januára 2016 v ostrej prevádzke.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Tlačová správa


Úrad koná nezávisle od predvolebnej kampane.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 10/2015 o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Nová verzia eDRG portálu


Sekcia Centrum pre klasifikačný systém (SCKS) od 04.01.2016 sprístupnila novú verziu eDRG portálu https://edrg.portaludzs.sk. Umožňuje získať prístup k dávkovému...
Čítaj ďalej o Nová verzia eDRG portálu »