Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Nový predseda úradu


Novým predsedom úradu je od mája 2016 MUDr. Tomáš Haško, MPH.  Jeho menovanie do funkcie v piatok 29.04.2016 schválila vláda SR.


Čítaj ďalej o Nový predseda úradu »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 3/2016 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Tlačová správa


Reálny stav zavádzania DRG na Slovensku.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Tlačová správa


Platby za diagnostickú skupinu /DRG/ od januára 2016 v ostrej prevádzke.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Tlačová správa


Úrad koná nezávisle od predvolebnej kampane.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »