Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Zmena sídla pobočky


Od 01.07.2016 sídli pobočka Trnava na novej adrese.


Čítaj ďalej o Zmena sídla pobočky »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 2/2016 Definícia štruktúry údajov zoznamu poistencov zaradených do jednotlivých FNS pre potreby mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné.  


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Tlačová správa


Úrad začne s rekonštrukciou budovy v Košiciach.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 1/2016 Hodnotenie výkonových a ekonomických ukazovateľov ZP v oblasti nákupu ZS.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Kazuistiky


Kazuistiky 2015 - zborník klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 


Čítaj ďalej o Kazuistiky »