Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie


SLaPA pracovisko v Poprade pozýva na školenie lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel.


Čítaj ďalej o Školenie »

Metodické usmernenie


Metodické usmernenia č. 10/1/2015, 5/1/2015 a 4/2016 nadobudli 01.01.2017 účinnosť.
Všetky metodické usmernenia nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č. 4/2016 Elektronické chybové protokoly zo spracovania dávok od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Školenie


Úrad, pobočka Martin a SLaPA pracovisko v Žiline pozýva na školenie lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel.


Čítaj ďalej o Školenie »

Odporúčaná výška preddavku na ZZS


Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov a výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby pre rok 2017.


Čítaj ďalej o Odporúčaná výška preddavku na ZZS »