Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenia prehliadajúcich lekárov


Dňa 23.11.2016 o 15.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v Nemocnici Poprad, a. s., v aule na 10. poschodí.

Dňa 24.11.2016 o 14.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v priestoroch penziónu Legenda v Kežmarku.


Čítaj ďalej o Školenia prehliadajúcich lekárov »

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 15.11.2016 o 13.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v priestoroch zasadačky SLAPA pracoviska Košice na Letnej č. 47, Košice.


Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »

Metodické usmernenie


Metodické usmernenie č. 12/3/2014 Spôsob oznámenie platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni nadobúda účinnosť k 01.10.2016.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie 6/1/2015 - Podávanie návrhov na vydanie platobného výmeru zdravotnou poisťovňou a platiteľom poistného.
Metodické usmernenie spolu s formulármi nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 10. 08. 2016 o 14.00 hod. sa uskutoční Školenie...
Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »