Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Pobočka Martin a SLaPA pracovisko Martin

Dňa 27.04.2017 v čase od 07:30 do 11:30 bude v pobočke úradu Martin a na SLaPA pracovisku v Martine prerušená dodávka elektrickej energie. Nedostupné budú telefonické linky aj internet.

 


Čítaj ďalej o Pobočka Martin a SLaPA pracovisko Martin »

Klinicko-patologický seminár v Starej Ľubovni zrušený


Klinicko-patologický seminár v Starej Ľubovni je z dôvodu nepriaznivého počasia zrušený.


Čítaj ďalej o Klinicko-patologický seminár v Starej Ľubovni zrušený »

Metodické usmernenie


Úrad vydal metodické usmernenie č.16/2/2014. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Povinnosti poistencov


Povinnosti poistencov súvisiace so zmenou zdravotnej poisťovne platné od 01.01.2017.


Čítaj ďalej o Povinnosti poistencov »

Školenie


SLaPA pracovisko v Poprade pozýva na školenie lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel.


Čítaj ďalej o Školenie »