Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie

Školenie prehliadajúcich lekárov sa uskutoční dňa 12.12.2017 v Košiciach.


Čítaj ďalej o Školenie »

Tlačová správa

Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. januáru 2018


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Oznámenie

Pobočka úradu v Košiciach a Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Košice oČítaj ďalej o Oznámenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal Metodické usmernenie č. 5/2/2015
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Tlačová správa

Úrad presťahuje pobočku a SLaPA pracovisko v Košiciach do nových priestorov.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »