Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 1/2018. Obsahuje platobnú schopnosť ZP a MU 10/2/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

K 01.01.2018 nadobudli účinnosť metodické usmernenia č. 10/2/2014 a 5/2/2015. Metodické...
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Výška preddavkov na ZZS pre rok 2018

Úrad zverejnil výšku podielu poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovom počte poistencov na základe počtu poistencov k 1.1.2018 (odhadovaný počet poistencov) s prepočtom výšky preddavkov na ZZS
Čítaj ďalej o Výška preddavkov na ZZS pre rok 2018 »

Školenie

Školenie prehliadajúcich lekárov sa uskutoční dňa 12.12.2017 v Košiciach.


Čítaj ďalej o Školenie »

Tlačová správa

Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. januáru 2018


Čítaj ďalej o Tlačová správa »