Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Tlačová správa

Úrad zabezpečí vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 3/2018.


Čítaj ďalej o Vestník »

dávka 274b

Úrad vydal dokument s odpoveďami na najčastejšie otázky k vykazovaniu dávky 274b.


Čítaj ďalej o dávka 274b »

SLaPA

Odporúčania úradu pri výkone prehliadky mŕtvych tiel mimo ZZ ÚZS. 


Čítaj ďalej o SLaPA »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 2/2018. Obsahuje zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky, MU 12/4/2014 a MU 16/3/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »