Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 8/1/2015 k prihláškam na verejné zdravotné poistenie. Metodické usmernenie spolu s prílohami nájdete v časti 
Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie 12/5/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 4/2018.


Čítaj ďalej o Vestník »

Verejná súťaž

Úrad dňa 22. 2. 2018 vyhlásil verejnú súťaž "Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR" uverejnením oznámenia v...
Čítaj ďalej o Verejná súťaž »

Oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel

Úrad po absolvovaní školení už vydáva oprávnenia na výkon prehliadok mŕtvych tiel pre lekárov, ktorí dobrovoľne požiadali o školenie. Úrad, tak ako doteraz, bezodkladne vyškolí všetkých lekárov, ktorí prejavia záujem o dobrovoľné...
Čítaj ďalej o Oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel »