Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Kódy PZS a ZP


Aktuálny stav k 31.10.2015.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Tlačová správa


Počet prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 01.01.2016.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Tlačová správa

 

Úrad reaguje na medializované informácie v súvislosti so spochybňovaním jeho zákonných kompetencií.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Zmena zdravotnej poisťovne

 

Všeobecné informácie k zmene zdravotnej poisťovne.


Čítaj ďalej o Zmena zdravotnej poisťovne »

Portál na overovanie úmrtí

 

Portál v prevádzke od 01.06.2015.


Čítaj ďalej o Portál na overovanie úmrtí »