Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Metodické usmernenia

Úrad vydal MU 1/2019 - Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou a 10/4/2014 -  Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od PZS zaradených do systému financovania podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty - Metodické...
Čítaj ďalej o Metodické usmernenia »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 2.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad novelizoval metodické usmernenie č. 14/1/2014. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 1. Obsahuje platobnú schopnosť ZP za november 2018, MU 10/3/2014 a MU 12/7/2014.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie

Úrad vydal metodické usmernenie č. 12/7/2014 o spôsobe oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »