Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Školenie prehliadajúcich lekárov


Dňa 15.11.2016 o 13.00 hod. sa uskutoční Školenie prehliadajúcich lekárov v priestoroch zasadačky SLAPA pracoviska Košice na Letnej č. 47, Košice.

 


Čítaj ďalej o Školenie prehliadajúcich lekárov »

Kódy PZS a ZP


Aktuálny stav k 30.10.2016.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 14.


Čítaj ďalej o Vestník »

Metodické usmernenie


Metodické usmernenie č. 12/3/2014 Spôsob oznámenie platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na VZP voči zdravotnej poisťovni nadobúda účinnosť k 01.10.2016.


Čítaj ďalej o Metodické usmernenie »

Vestník


Úrad vydal Vestník č. 13.


Čítaj ďalej o Vestník »