Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnenj správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Tlačová správa


Informácia o stave prepoistenia poistencov k 1. januáru 2016.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Aktuálny zoznam zmluvných vzťahov


Aktualizácia súborov - dávok 534.


Čítaj ďalej o Aktuálny zoznam zmluvných vzťahov »

Tlačová správa


Úrad má novú webovú stránku.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »

Kódy PZS a ZP


Aktuálny stav k 31.10.2015.


Čítaj ďalej o Kódy PZS a ZP »

Tlačová správa


Počet prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 01.01.2016.


Čítaj ďalej o Tlačová správa »