Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ“

Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ.  

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci úradu a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciou s Centrálnou informačnou platformou.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: igor.sibert@udzs-sk.sk do 10.10.2019.

Dokumenty na stiahnutie nájdete TU.