Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Koronavírus - vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy:
- U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19
- U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19

úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.