Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Metodické usmernenia

Úrad vydal MU 1/2019 - Predkladanie námietok voči výkazu nedoplatkov zdravotnou poisťovňou a 10/4/2014 -  Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od PZS zaradených do systému financovania podľa DRG. Spolu s prílohami ich nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.