Zverejnené informácie

Správa serverovne
 
Nákup náhradných dielov do PC/SVR
 
Virtualizácia HW
 
Výzva na predkladanie ponúk - Správa a servis portálu
 
Výzva na predkladanie ponúk - eISDN
 
Revízie elektrospotrebičov
 
Nákup osobných automobilov
 
Nákup regálov
 
Nákup zimných a letných pneumatík
 
Nákup laboratórnych prístrojov
 

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu
 

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu
 
Výzva na predkladanie ponúk - IPS
 
Dodávka zariadenia výpočtovej techniky
 
Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - HW virtualizácia
 
Výzva na predkladanie ponúk - Webové rozhranie pre eDátový sklad - Úložisko
 
Nákup plynového chromatografu a doplnenie GC zostavy do plynového chromatografu SHIMADZU GC 2014
 
Nákup kávovarov
 
Oznámenie o zadávaní zákazky: Migrácia a parametrizácia sieťových komponentov pre bezpečnosť údajov v IS ÚDZS
 
Oznámenie o zadávaní zákazky: Nákup technického prostriedku pre projekt DRG
 
Oznámenie o zadávaní zákazky: Dodanie - úprava interného webového rozhrania s prepojením na webové sídlo ÚDZS
 
Výzva na účasť v priamom rokovacom konaní AVP SOFTIP PROFIT
 
Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup MFZ
 
Oznámenie o zadávaní zákazky - Konsolidačný SW
 
Oznámenie o zadávaní zákazky - Prenosné lokálne zálohovanie dát - pracovísk ÚDZS
 
Oznámenie o zadávaní zákazky - WiFi sieť ÚDZS, I. základná časť
 
Prieskum trhu č. 10/2013 - Imunohistochemické sety pre PA pracovisko ÚDZS, BA - Sasinkova