Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 12, obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesuac august 2020 a správu o hospodárení úradu za 1. polrok 2020.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 11.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 10. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac jún 2020.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 9. Obsahuje správu o stave verejného zdravotného poistenia za rok 2019.


Čítaj ďalej o Vestník »

Odpoveď úradu na oznámenie ÚVO

Oznámenie ÚVO o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy.


Čítaj ďalej o Odpoveď úradu na oznámenie ÚVO »