ZsNH - Výzvy na predloženie cenovej ponuky

rok 2020

Dodávka kancelárskych potrieb, papiera a tlačív
opis kancelárskych potrieb, zoznam pracovísk úradu, čestné vyhlásenie, návrh rámcovej zmluvy

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trnava
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Audítorské služby pre overovanie účtovnej závierky a výročnej správy o hospodárení úradu za rok 2020 a rok 2021
návrh zmluvyčestné vyhlásenie 

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Lučenec
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Prievidza
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne pre SL pracovisko Bratislava a PA pracoviská Bratislava
návrh rámcovej dohody na poskytovanie služiebčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Topolčany
návrh zmluvyčestné vyhlásenie

Preprava mŕtvych tiel z miesta úmrtia na pitvu na príslušné SLaPA pracovisko úradu a späť zo SLaPA pracoviska na miesto úmrtia zomrelého, resp. jeho pohrebu – okres Trenčín
návrh zmluvyčestné vyhlásenie


rok 2019

rok 2018