Verejné pripmienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "Manažment údajov úradu - CRP, RZP, RPZS, RÚ"


Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ.  

Základným zámerom projektu je zaviesť systematický manažment údajov v rámci úradu a podporiť tak princípy otvorenosti, zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej informačného prostredia a integráciu s Centrálnou informačnou platformou.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: igor.sibert@udzs-sk.sk  do 10.10.2019.


Dokumenty na stiahnutie:

archimate
archimate (zip)
CBA_TCO manazment udajov UDZS_final (xlsx)
Priloha 23_vyzvy_Datova struktura projektu_23_09_2019 (xlsx)
Priloha 24_vyzvy_Vzorovy projekt pre manazment udajov
SU-SU-MD-su_450_studia
SU-SU-su_450_prilohy
pripomienkový formulár (xlsx)