Semináre - vzdelávanie

Školenia lekárov k prehliadkam mŕtvych v Košiciach:
 

  • Dňa 10.07.2018 o 13.00 hod. v Detskej fakultnej nemocnici Košice, Trieda SNP 1, 040 11, Klinika detí a dorastu - v knižnici v teoretickej časti.
  • Dňa 11.07.2018 o 14.00 hod. vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Ondavská č. 8, 040 11, v kongresovej sále na 3. poschodí.
  • Dňa 12.07.2018 o 13.30 hod. v Leteckej vojenskej nemocnici, a. s., Murgašova 1, 040 86 Košice.  

 

Kontakt pre školenie v Košiciach:
Ing. Trníková
055/28 52 646

otilia.trnikova@udzs-sk.sk

 


Školenia pre prehliadajúcich lekárov


Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 802