Nové sídlo pobočky úradu a SLaPA pracoviska v Kočiciach