Formuláre, vzory tlačív

Formuláre, tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie informácie (pdf, 337 kB) - zákon č. 211/2000 Z. z.

Podnet občana - správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti (pdf, 905 kB)

Podnet občana - postup zdravotnej poisťovne (pdf, 346 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (pdf, 2,16 MB)

Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 599 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie sociálnych služieb (pdf, 723 kB)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa ošetrovateľskej starostlivosti - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (pdf, 643 kB)

Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu poskytovateľa (pdf, 1,09 MB)

Žiadosť o pozastavenie/ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 2,02 MB)

Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu poskytovateľa (pdf, 570 kB)

Žiadosť o vydanie duplikátu dekrétu Pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 600 kB)

Žiadosť o ukončenie pozastavenia platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 570 kB)

Nahlásenie zmien ku kódu poskytovateľa (pdf, 522 kB)

Nahlásenie zmien ku kódu zdravotníckeho pracovníka (pdf, 2,01 MB)

Oznámenie o odmietnutí pitvy (pdf, 341 kB)

Oznámenie o odmietnutí pitvy - formulár pre zákonného zástupcu (pdf, 348 kB)

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 658 kB) - SLaPA Laboratórium Toxikologicko-Chemickej Analýzy, Akreditované pracovisko Antolská 11, Bratislava 

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie (pdf, 480 kB) - ostatné pracoviská SLaPA úradu

Správa o prehliadke mŕtveho tela (pdf, 1,99 MB)  (docx, 40,1 kB)  (odt, 10,6 kB) 

Potvrdenie o preprave mŕtveho tela (pdf, 1,94 MB)  (docx, 34,5 kB)  (odt, 6,74 kB) 

Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel (pdf, 1,89 MB)  (docx, 239 kB)  (odt, 208 kB)

Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac (pdf, 3,55 MB)  (docx, 77,0 kB)  (odt, 17,8 kB)

Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho tela (
pdf, 3,54 MB)  (docx, 22,1 kB)  (odt, 14,3 kB) 

Tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí" a súvisiace metodické usmernenie nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí;  www.statistics.sk.


Sťažnosť pre fyzické osoby (pdf, 344 kB)

Sťažnosť pre právnické osoby (pdf, 346 kB)