Usmernenia a legislatíva


Aktuálne metodické usmernenia v znení neskorších predpisov:
 

MU 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG (vydané v zmysle § 20b ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.)  účinné od 01.01.2020

MU 5/5/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
Aktualizovaná príloha k MU 5/4/2015 č. 7 /F-375-6/ k zasielaniu dávky 274b  účinné od 01.01.2020

MU 10/4/2014 Dátové rozhranie CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG
Prílohy k MU 10/4/2014: č. 1 /F-199-7/, č. 2 /F-200-8/
XSD schéma - aktualizované 15.04.2019

MU 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG (vydané v zmysle § 20b ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z.)
Vysvetľujúci dokument ku kombinovanému zlučovaniu hospitalizačných prípadov podľa MU 2/2019

MU 5/4/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
Aktualizovaná príloha k MU 5/4/2015 č. 7 /F-375-5/ k zasielaniu dávky 274b

Výnos MZ SR č. 19/2015 zo dňa 17.12.2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. Výnos bol aktualizovaný opatrením MZ SR: