Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Listiny doručované verejnou vyhláškou:

PV 301 00025 2017 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 02525 2014 (doručovanie rozhodnutia o povolení obnovy konania)

PV 301 00029 2017 (doručovanie platobného výmeru)