Úradná tabuľa

Listiny doručované verejnou vyhláškou:

PV 301 04194 2016 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 00052 2017 (doručovanie platobného výmeru)