Úradná tabuľa

Listiny doručované verejnou vyhláškou:

PV 301 00051 2017 (doručovanie rozhodnutia)

PV 301 00053 2017 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 00056 2017 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 00062 2017 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 02525 2014 (doručovanie rozhodnutia)

PV 301 00070 2017 (doručovanie platobného výmeru)

PV 301 00072 2017 (doručovanie platobného výmeru)