Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky"

 

Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu ePrehliadky.

Ambíciou projektu je zefektívniť a zelektronizovať jednu z najpočetnejších životných situácií - úmrtie osoby na Slovensku - pre časť procesov a výkonov pri prehliadkach mŕtvych, ktoré sú v pôsobnosti úradu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v priloženom formulári na e-mailovú adresu: igor.sibert@udzs-sk.sk do 10.10.2019.

Dokumenty na stiahnutie:

archimate
CBA-TCO_ISeP-UDZS_final (xlsx)
Procesy matrika (zip)
SU-SU-MD-su_452_studia
SU-SU-su_452_prilohy
workflow_as_is
workflow_to_be
pripomienkový formulár (xlsx)