Správy

 

Správy o činnosti úradu
24.11.2004-15.2.2005 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008
rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013
rok 2014 rok 2015 rok 2016    

 

Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia
rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009
rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
rok 2015 rok 2016